ติดต่อเรา

สนใจสั่งซื้อพริกแกง ตราแม่จุ๊ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้

ที่อยู่

31/21 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

ที่อยู่

31/21 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

โทรศัพท์

โทร.082-6144665

โทรศัพท์

โทร.082-6144665

เฟสบุ๊ค

พริกแกงแม่จุ๊

เฟสบุ๊ค

พริกแกงแม่จุ๊

เว็บไซต์

www.พริกแกง.com

เว็บไซต์

www.พริกแกง.com