เกี่ยวกับเรา

พริกแกง ตราแม่จุ๊ คิดค้นและผลิตสูตรเครื่องแกงต่างๆ
กว่า 20 ชนิด โดยมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี และมีการพัฒนา
สูตรพริกแกงให้เข้ากับอาหารไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี อร่อย เข้มข้น

” ถึงเครื่อง เรื่องพริกแกง “

วัตถุดิบคุณภาพดี

อร่อย สะอาด

รสชาติเข้มข้น

พริกแกง ตราแม่จุ๊

พริกแกงส้ม

พริกแกงเขียวหวาน

พริกแกงผัดเผ็ด

พริกแกงพะแนง

พริกแกงกะทิ

พริกแกงคั่วกลิ้ง

พริกแกงไตปลา / พริกแกงพริก

พริกแกงมัสมั่น